În 1987, Programul de Intervenție Mifne („Punctul de cotitură” în ebraică) a fost înființat în Israel de către Dr. Hanna Alonim. Acest model de intervenție timpurie pentru copiii cu autism a fost primul care a recunoscut importanța tratamentului individual intensiv și a participării părinților, care împreună constituie componenta de terapie familială a programului. Acesta este un program de intervenție cu mai multe componente care abordează probleme cheie legate de aspectele de mediu și în special de familie. Conceptul călăuzitor al programului este că, indiferent de etiologie, autismul afectează întreaga familie. Terapia de familie este o componentă esențială a acestui program de intervenție, reprezentând principala diferență dintre Mifne și alte intervenții existente. Programul aplică teoria atașamentului a lui Bowlby, referitoare la dezvoltarea sinelui și la dezvoltarea jocului. Încorporează concepte psihodinamice privind autismul, abordarea sistemică a terapiei de familie a lui Minuchin și un model bio-psiho-social.

Conceptul de bază

Conceptul de bază care stă la baza modelului terapeutic vede familia ca o unitate organică. Familia nucleară participă activ la tratamentul intensiv care începe cu o perioadă rezidențială de trei săptămâni, toată ziua, șapte zile pe săptămână la Centrul Mifne. Centrul oferă un mediu aproape natural, facilitând viața de zi cu zi pentru întreaga familie. Terapia inițială pe termen scurt își propune să ofere familiei oportunitatea de a reflecta asupra ei înșiși și a copilului lor și de a obține o mai bună înțelegere a nevoilor lor.

Programul de Intervenție Mifne

Este un program familial secvenţial pentru sugari până la vârsta de doi ani, cu diagnostic în spectrul autist. Programul include trei etape:

Terapie intensivă pentru familia nucleară în rezidență la Centrul Mifne

1. Terapie intensivă pentru familia nucleară în rezidență la Centrul Mifne

2. Terapie ulterioară la domiciliul familiei

3. Integrarea copilului într-o grădiniță

Frați/surori

Programul identifică părinții și, într-un sens mai larg, familia nucleară, ca punct focal pentru tratament. O atenție deosebită se acordă fraților/surorilor, care sunt incluși în program în funcție de vârstă și nevoi.

Tratament ulterior

Tratamentul de la Mifne este urmat de a doua etapă, un program de tratament ulterior, când familia se întoarce acasă. Acest program de tratament ulterior durează de obicei de la șase până la optsprezece luni, în funcție de progresul și capacitățile fiecărui copil, precum și de capacitatea părinților de a menține această rutină.

Integrare

A treia etapă, integrarea, este un proces gradual, care are loc atunci când copilul este reevaluat, pentru a indica dacă el sau ea este capabil/ă să facă față în grupul său de egali.